فرم دریافت طرح سررسید 1397

نام شرکت، سازمان، ارگان و ...(*)
ورودی نامعتبر

نام فرد مرتبط(*)
ورودی نامعتبر

تلفن تماس ضروری فرد مرتبط(*)
ورودی نامعتبر

ارسال طرح(*)
ورودی نامعتبر

آدرس انجمن

تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - خیابان پیامبر شرقی - خیابان شاهد - کوچه وحدت 4 - پلاک 8 - واحد 4 - طبقه 4

تلفن:7-44273495-021